Vasaloppsseedning

VasaloppetSeedningsgrundade för Vasaloppet och Tjejvasan

I vårt lopp är klasserna Damer 44km och Herrar 44km, seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan. Klassen Damer 22 km är seedningsgrundande för Tjejvasan.

Så går det till

Har du tidigare resultat från Vasaloppet, Öppet Spår, Halvvasan eller Tjejvasan sker seedningen automatiskt. För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat. Dina resultat från Vasaloppets lopp och övriga seedningslopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast tre veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör det på plats.

Resultat från lopp de senaste tre åren medför nedflyttning ett led per år. Exempel: Har du ett resultat från ett lopp du åkt ett år som ger startled 7 till Vasaloppet samma år så kan man använda det resultatet för seedning även nästkommande år. Men då ger det istället startled 8, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två led bakåt.

Mer information finns på Vasaloppet.se