Banbeskrivning

Banbeskrivning

Loppet över 44 km består av 5 slingor och inleder med en kort slinga
på Harsa-sjön för att sedan fortsätta längs Tomtarundan. Efter Tomtarundan fortsätter loppet över Lätta milen med ett varv på myrslingan. Därefter går loppet över Tomtarundan och Lätta milen med myrslingan en gång till innan målgång

Loppet över 22 km kommer gå likadant som 44 km men målgång sker efter ett varv på Tomtarundan och Lätta milen med myrslingan.

En utförlig banprofil tillsammans med placering av vätskestationerna finner man under fliken ”Loppet” på hemsidan.